1. Inschrijvingen

1.1 De inschrijving voor een volledige kampweek, eenmalige speeldag(en) of activiteitenreeks gebeurt online met directe betaling via bancontact. Onmiddellijk na inschrijving wordt een bevestiging per mail verzonden. Wanneer deze niet ontvangen werd, gelieve contact op te nemen.

1.2 Wanneer online betaling niet mogelijk is, kan de betaling via overschrijving gebeuren binnen veertien dagen na inschrijving. Wanneer de betaling niet tijdig gebeurt, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.

1.3 Spreiding of uitstel van betaling kan worden aangevraagd via info@loslaeter.be of 0474658387 (Maité) of 0479801709 (Marieke).

1.4 Elke inschrijving moet betaald zijn voor de start van de activiteit.

1.5 Een inschrijving omvat hetgeen bij de desbetreffende activiteit omschreven staat (begeleiding, verzekering, materiaal, al dan niet een maaltijd, al dan niet tussendoortjes,…)

1.6 Door de betaling uit te voeren voor een activiteit bij Loslaeter vzw bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u uw akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Annulatievoorwaarden

Een aanvraag voor annulatie wordt schriftelijk via e-mail doorgegeven naar info@loslaeter.be en is pas definitief na schriftelijke bevestiging.

2.1 Bij een betaald kamp of betaalde activiteit heeft u twee keuzes. Ofwel wordt het inschrijfgeld overgezet naar een ander beschikbaar kamp of activiteit naar keuze of omgezet in een tegoedbon voor een andere activiteit van Loslaeter vzw.

Ofwel vraagt u een terugbetaling en wordt standaard een annulatie- en transactiekost van €12 afgehouden van het betaalde bedrag.

2.2 Bij annulatie door ziekte/ongeval: met een medisch bewijs kan Loslaeter vzw het inschrijfgeld terugstorten en dit binnen de twee weken. Hiervoor wordt een annulatie- en transactiekost van 12 euro afgehouden op het betaalde inschrijfbedrag.

2.3 Bij uitzonderlijke omstandigheden (bv. pandemie, stormweer,…) of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of activiteit door Loslaeter VZW geannuleerd worden of wijzigen van locatie. Het betaalde inschrijfbedrag wordt bij annulatie gerestitueerd binnen 14 dagen na de melding.

3. Schade, ongevallen en modaliteiten

Alle kinderen zijn tijdens een activiteit verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

3.1 De kosten (doktersbezoek,…) worden, na tussenkomst mutualiteit, terugbetaald als ze hoger zijn dan het forfaitair bedrag van 25 euro, vastgelegd in onze polis. Hiervoor dienen ook de nodige formulieren aanwezig te zijn.

3.2 Loslaeter vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

3.3 Loslaeter vzw kan een deelnemer aan een activiteit weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens een activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, terugbetaald worden (min 12 euro administratiekosten per activiteit), binnen 14 dagen na de activiteit.

3.4 Op momenten wanneer ons inclusiebeleid de kwaliteit van onze werking en het welbevinden van andere deelnemers en/of begeleiders in het gedrang brengt, behoudt Loslaeter zich het recht in dialoog te gaan met de betrokken partijen en indien nodig het kamp te beëindigen voor deze deelnemer. De ouder/voogd ontvangt een terugbetaling voor de afwezige dagen.

3.5 Toediening medicatie: De ouder/voogd verklaart de toestemming van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de begeleider van Loslaeter vzw voor zover dit gedurende de uren van de activiteit nodig is. De begeleider verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de uren van de activiteit nodig is. Hij/zij, of Loslaeter vzw, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

4. Contactgegevens

Bezorgdheden, klachten of feedback kunnen doorgegeven worden aan de verantwoordelijken Maité Mervaillie of Marieke Saelens, op het nummer 0474658387 of 0479801709. Dit kan ook via het evaluatieformulier dat na elke activiteit wordt verzonden per e-mail of schriftelijk op onderstaand adres:

Loslaeter vzw
Driekoningenstraat 157
9100 Sint-Niklaas

5. Data en privacy

5.1 Loslaeter vzw neemt foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op de sociale media, de website, flyers, artikels en publicitaire doeleinden. De voorkeur wordt bij inschrijving gevraagd en door de ouders meegedeeld.

5.2 De door de ouders/voogd meegedeelde gegevens over het kind worden bij inschrijving verwerkt in het kader van de activiteit en verwijderd binnen de 14 dagen na de activiteit.

5.3 De gegevens van de ouders/voogd worden verwerkt door Loslaeter VZW. We hanteren data minificatie en bewaren enkel de gegevens die nodig zijn voor administratieve en fiscale doeleinden.

5.4 Inschrijving op een nieuwsbrief is steeds opt-in. Er kan eenvoudig uitgeschreven worden door onderin de uitschrijven link te klikken.

5.5 U kan altijd bij onze verantwoordelijke inzake privacy informatie opvragen over de opslag of verwerking van uw data via de gegevens vermeld onder punt 4. Via hetzelfde adres kan u ook inzage vragen over de beschikbare informatie en deze desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.